Auteur Topic: Wie is wie in het Occultisme  (gelezen 1916 keer)

Prometheus

  • Algemene moderator
  • Nieuweling
  • *****
  • Berichten: 1
    • Bekijk profiel
Wie is wie in het Occultisme
« Gepost op: 20 mei 2016, 19:42:48 »
Voor beginnend occultisten een handig overzichtje van (naar mijn mening) de belangrijkste namen in het occultisme, voor veteranen altijd een dankbaar onderwerp voor discussie. Hoe dan ook lijkt het me een waardevolle toevoeging aan dit forum. Om te vermijden dat het een post van 25 pagina's wordt laat ik de biografieën zoveel mogelijk achterwege en beperk ik me tot hun significantie tot het moderne occultisme.

Het lijstje is op alfabetische volgorde en gebaseerd op een meer uitgebreide lijst van Aphrodite en Molaris, waarvan helaas geen link meer beschikbaar is.


Cornelius Agrippa (1486-1535)

Voluit Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim. Zijn omvangrijke werk "De occulta philosophia libri tres" ("Drie boeken aangaande occulte filosofie") geldt nog steeds als een standaardwerk binnen het moderne occultisme. Hij zet hierin onder meer zijn visie uiteen van de natuurlijke wereld als weerspiegeling van het goddelijke en magie als toegangspoort om het goddelijke in het natuurlijke te ontdekken en legt hij ook de basis voor de moderne numerologie door de beschrijving van getalseigenschappen.


Helena Blavatsky (1831-1891)

De geestelijk moeder van de Theosofie, Helena Blavatsky, heeft een onuitwisbare invloed op het moderne occultisme achtergelaten. Haar boek "The Secret Doctrine" ("De geheime leer") geldt als een van de belangrijkste boeken binnen het moderne occultisme. Ze beschrijft hierin de oorsprong van het universum en de mens aan de hand van een verbintenis van westerse denkbeelden en oosterse spiritualiteit, waarmee ze ook een van de belangrijkste voortrekkers is van de introductie van oosterse spiritualiteit in het westen. Daarnaast geldt haar boek "Isis Unveiled" ("Isis Ontsluierd"), waarin ze haar visie geeft over alle religies als takken van dezelfde boom, de bron van alle religies en van een universele goddelijke waarheid, als belangrijkste boek binnen de Theosofie.
Ook voor het Luciferianisme is Blavatsky van grote invloed geweest omdat ze de eerste was die Lucifer verhief tot een bron van goddelijke inspiratie. Sterker nog, in 1887 richtte ze het tijdschrift "Lucifer" op, waarin het concept van Lucifer als bron van zowel licht als duister; als spiritueel proces van vallen en overstijgen binnen de ziel van alle mensen, centraal staat.


Aleister Crowley (1875-1947)

Geboren als Edward Alexander Crowley, Aleister Crowley is een van de meest beroemde en beruchte occultisten aller tijden. Hij was er dan ook niet vies van om de controverse op te zoeken en zichzelf te propageren als de meest verdorven man ter wereld en het Beest uit de Apocalyps van Johannes (vandaar ook dat hij zichzelf van de naam Master Therion (Grieks voor beest) bediende. Crowley zag magie als het alternatief voor wetenschap en religie, en tegelijkertijd de verbindende factor tussen de twee ("The Method of Science; the Aim of Religion"). Zijn belangrijkste werken zijn "The Book of Law" ("het boek van de Wet"), waarin hij zijn leer (de Thelema) uiteenzet aan de hand van de legendarische uitspraak "Do what thou wilt shall be the whole of the law", en "The Equinox", een gigantische verzameling van werken, die periodiek werden gepubliceerd, over een heel scala aan onderwerpen binnen het occultisme, maar ook bijvoorbeeld over kunst en poëzie. Ook stond Crowley aan het hoofd van een aantal esoterische ordes, zoals de Britse tak van de O.T.O. (Ordo Templi Orientis), die hij gebruikte om meer mensen te kunnen onderwijzen in de Thelema. Zijn gedachtegoed geldt als zeer waardevol, maar ook ontzettend ingewikkeld, en het is dan ook aan te raden om bijvoorbeeld eerst een introductie in zijn gedachtegoed van een auteur als Lon Milo DuQuette te lezen.


Dion Fortune (1890-1946)

Geboren als Violet Mary Firth, Dion Fortune wordt ondanks haar relatieve onbekendheid (wellicht voornamelijk te wijten aan de gigantische hetze rondom haar tijdgenoot Aleister Crowley) gezien als de belangrijkste vrouwelijke occultist van de 20e eeuw. Zo heeft ze onder meer met haar boek "The Mystical Qabalah" een sleutelrol gespeeld in het toegankelijk maken van deze omvangrijke Joodse mystieke leer voor het grotere publiek. Ook haar boek "The Cosmic Doctrine" (niet te verwarren met "The Secret Doctrine" van Blavatsky) geld als zeer invloedrijk. Ze combineert onder meer inzichten uit de psychoanalyse met occulte inzichten om te komen tot een nieuwe leer die heel praktische van aard is en zich ook richt op toepassing in het dagelijks leven.


Éliphas Lévi (1810-1875)

Geboren als Alphonse Louis Constant, zijn boek "Dogme et Rituel de la Haute Magie" ("Leer en ritueel der hogere magie") wordt ook wel het Opus Magnum van het moderne occultisme genoemd. Het is een systematische verhandeling die uiteenvalt in twee delen (in eerste instantie waren het ook twee losse boeken). Het eerste deel is een verhandeling over de theorie en beginselen van magie, terwijl het tweede deel zich bezighoudt met het ceremoniële aspect van magie. Veel van de termen, onderverdelingen, symbolen en systematiek beschreven door Lévi is nog steeds gangbaar en zijn ook door occultisten als Crowley, Fortune, Macgregor Mathers en Papus gebruikt in hun eigen werk.


Samuel Liddell Macgregor Mathers (1854-1918)

Vooral bekend als een van de oprichters en leider van de Hermetische Orde van de Gouden Dageraad, waartoe ook Israel Regardie, Dion Fortune en Aleister Crowley behoorden. Zijn voornaamste verdienste echter voor het moderne occultisme is het vertalen en toegankelijk maken van eeuwenoude boeken waarvan de auteur veelal onbekend is, maar die een enorme impact hebben gehad op de ontwikkeling van het moderne occultisme. De voornaamste van deze boeken zijn "Het boek van Abramelin de magiër", "The Key of Solomon", "The lesser Key of Solomon" (ook wel bekend onder de naam "The Goetia"), "The Grimoire of Armadel". Deze boeken waren van grote invloed op de rituelen van de Orde en later ook op bijvoorbeeld de Thelema van Aleister Crowley. Een voorbeeld van deze invloed op het moderne occultisme is bijvoorbeeld het ritueel van het aanroepen van de vier windrichtingen binnen een gesloten cirkel, afkomstig uit "Het boek van Abramelin de magiër".


Israel Regardie (1907-1985)

Evenals Mathers is ook Regardie onlosmakelijk verbonden met de Hermetische Orde van de Gouden Dageraad, sterker nog, zijn belangrijkste nalatenschap is het preserveren en naar buiten brengen van de kennis en rituelen van de orde, die zonder hem zonder twijfel voor een groot deel verloren waren gegaan bij het uiteenvallen van de Orde. Wat hem in eerste instantie niet in dank werd afgenomen door veel voormalig leden van de Orde, sloeg om in dankbaarheid voor het behoud van kennis die anders verloren was gegaan. Niet alleen dat, zijn onafgebroken inzet naar maatschappelijke acceptatie en het wegnemen van vooroordelen rondom occultisme en magie zijn van groot belang geweest voor de verdere ontwikkeling van het occultisme. Zeker als je je bedenkt dat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië 'hekserij' tot pakweg 1951 strafbaar was volgens de wet. Belangrijke boeken van zijn hand zijn: "De Golden Dawn", "De Boom des Levens" en "Het Oog in de Driehoek" (een biografie van Aleister Crowley).


Natuurlijk zijn er nog veel meer namen te noemen zoals John Dee, Gerald Gardner, Nostradamus, Rudolf Steiner, Roger Bacon, Parcelsus, Papus of zelfs Carl Jung, maar wat betreft invloed op het moderne occultisme vind ik deze zeven toch het meest van belang (andere meningen zijn altijd welkom).
Voor personen met een meer mythologisch karakter zoals Apollonius van Tyana, Hermes Trismegistos, Christian Rosenkreuz en Hiram Abiff ga ik denk ik nog een keer een aparte thread maken.

Dat brengt ons bij de vraag van vandaag!
Welke occultist is voor jullie persoonlijk een grote bron van inspiratie en waarom? Laat het weten in de comments (andere vragen, verbeteringen of commentaren zijn altijd welkom).

Liefs,

Prometheus