Luciferianisme in Nederland

De Kerk van Lucifer is op een vrijdag de 13e in februari 2015 opgericht om een gezicht te geven aan het Luciferianisme in Nederland.

Voor de komst van de Kerk van Lucifer waren er al enkele besloten organisaties actief  met Luciferianisme in Nederland. Helaas is er maar weinig bekend over de wijze waarop deze organisaties functioneren.

Hopelijk kan de Kerk van Lucifer vanaf nu deze nogal bijzondere levensovertuiging wat toegankelijker maken voor de enkelingen die interesse hebben in Luciferianisme in Nederland.

Ook is het van belang dat wij over de komende jaren ons verder gaan inzetten in het vergaren en delen van kennis met onze leden. En in dit proces trachten wij de interactie tussen onze leden onderling te stimuleren.

Dit kan zowel door het organiseren van openbare bijeenkomsten met een ongedwongen sfeer waaronder huiskamer sessies bij leden thuis of in een vertrouwde kroeg.

De Kerk van Lucifer zal bij bijeenkomsten voor de herkenbaarheid altijd het onderstaande symbool hanteren beter bekend onder ons als de

Zegel van Lucifer

Zegel van Lucifer - Kerk van Lucifer - Luciferianisme in Nederland

Meer informatie over aanmelden bij de kerk is hier te vinden.